Το σύγγραμμα του Serway είναι, κατά τον υπογράφοντα, το πιο καλογραμμένο βιβλίο Γενικής Φυσικής της διεθνούς βιβλιογραφίας. Γι’ αυτό αποφασίσαμε την έκδοσή του στα Ελληνικά, παρ’ όλο που σήμερα κυκλοφορούν στη γλώσσα μας αξιόλογα δείγματά της.
Ο Serway κατόρθωσε να ενσωματώσει στο σύγγραμμα του (τρίτη έκδοση, 1990) τις αλματικές προόδους που σημειώθηκαν στη Φυσική την τελευταία εικοσαετία. Συνέθεσε τις νέες ανακαλύψεις της επιστήμης αυτής με την ύλη του παραδοσιακού μαθήματος της Γενικής Φυσικής με τρόπο απλό και μεθοδικό. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τις εμπειρίες της καθημερινής μας ζωής κατόρθωσε να καταστήσει σαφή την ενότητα της Γενικής Φυσικής, παρέχοντας ταυτόχρονα στον αναγνώστη την ικανοποίηση που αισθάνεται κανείς όταν κατανοεί σε βάθος βασικές έννοιες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει. Για τον λόγο αυτό το βιβλίο του είναι το πιο διαδεδομένο και αγαπητό σύγγραμμα Γενικής Φυσικής στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνεία των ΗΠΑ. […]

Το σύγγραμμα τούτο καλύπτει το μάθημα της Γενικής Φυσικής και απευθύνεται προς τους φοιτητές των φυσικομαθηματικών και των πολυτεχνικών σχολών των πανεπιστημίων. Η παρούσα έκδοση ξεπερνάει τα στενά όρια του παραδοσιακού μαθήματος της Γενικής Φυσικής και περιέχει επτά επί πλέον κεφάλαια που καλύπτουν επιλεγμένα θέματα της Σύγχρονης Φυσικής. Προσθέσαμε την ύλη αυτή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πανεπιστημίων τα οποία θεωρούν χρήσιμο να διδάξουν νωρίτερα τις βασικές έννοιες της Κβαντικής Φυσικής και τις εφαρμογές της στην Ατομική και Μοριακή Φυσική, στη Φυσική των Στερεών και στην Πυρηνική Φυσική, καθώς και στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων μαζί με την Κοσμολογία.
Το σύγγραμμα στο σύνολό του μπορεί να διδαχθεί σε τρία εξάμηνα, αλλά είναι δυνατόν η διδασκαλία να γίνει και σε μικρότερο χρονικό διάστημα εάν ο διδάσκων παραλείψει ορισμένα κεφάλαια και υποκεφάλαια. Η ιδεώδης μαθηματική προετοιμασία του φοιτητή που μελετά το σύγγραμμα θα ήταν ένα εξάμηνο Απειροστικού Λογισμού. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ταυτόχρονα το μάθημα της εισαγωγής στον Απειροστικό Λογισμό.
Δύο είναι οι κύριοι σκοποί στους οποίους στοχεύει σε ό,τι αφορά τον φοιτητή το σύγγραμμα τούτο: (1) να παρουσιάσει με σαφήνεια και με λογική αλληλουχία τις βασικές έννοιες και αρχές της Φυσικής και (2) να βοηθήσει τον αναγνώστη να εμπεδώσει την κατανόηση των εννοιών και των αρχών αυτών μέσω μιας πληθώρας ενδιαφερόντων παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή και από τον πραγματικό κόσμο, τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Για να καταστεί δυνατή η επίτευξη των σκοπών αυτών, έχω δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ατράνταχτη φυσική επιχειρηματολογία, ταυτόχρονα όμως προσπαθώ να κινήσω το ενδιαφέρον του αναγνώστη με την παράθεση παραδειγμάτων που έχουν πρακτική εφαρμογή και δείχνουν την επίδραση της Φυσικής στις άλλες επιστήμες.
Η ύλη που καλύπτει το σύγγραμμα αναφέρεται σε θέματα της Κλασικής και της Σύγχρονης Φυσικής. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Κατηγορίες
Κατηγορίες