ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΜΙΑ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑΝ, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΝ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, ΩΣ ΕΥΛΗΠΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΔΗΓΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ. ΣΚΟΠΕΙΜ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΣΤΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Κατηγορίες
Κατηγορίες