Η τεκμηριωμένη αυτή μελέτη του Νίκου Νικολόπουλου έχει ως προγραμματικό στόχο την σφαιρική αποτίμηση του Γούναρη. Μια αποτίμηση που ακόμα και σήμερα δυσχεραίνει το βάρος της εκτέλεσής του, μετά την «δίκη των έξι» και η μανιχαϊστική ανάγνωση της περιόδου του Διχασμού. Ο Γούναρης υπεύθυνος πολιτικός αρχών και ένας από τους κύριους υποστηρικτές του αιτήματος για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, εντάσσεται έτσι οργανικά στο πολιτικό περιβάλλον της εποχής, το οποίο, μη επιτρέποντας την ήρεμη ανταλλαγή απόψεων, οδήγησε στη λήψη λάθος αποφάσεων με ολέθριες συνέπειες για τον τόπο και τους ανθρώπους.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ISBN

ΣΕΛΙΔΕΣ

Κατηγορίες
Κατηγορίες