Τούτο το βιβλίο γράφτηκε για ὅλους ἐκείνους, πού λάτρεψαν τήν ὕλη σαν θεό τους και σέρνονται με τίς βαριές μολυβένιες ἁλυσίδες της, άξιολύπητοι σκλάβοι μιᾶς αἰώνιας καταδίκης. Ὁ ἄνθρωπος, αὐτή ἡ ἀδύναμη σάρκινη ὕπαρξη, μέ τίς τεράστιες ψυχικές καί τίς ἀσύλληπτες πνευματικές δυνάμεις,
ἔφτιαξε άριστουργήματα τέχνης καί λόγου, δάμασε τά στοιχεῖα τῆς φύσης, ἀγκάλιασε τό σύμπαν, ἔγινε βασιλιάς, κυρίαρχος στό διάστημα καί στή γή, στή θάλασσα. Ἀνέβηκε στο ἄπειρο κι ἔβαλε πάνω σ’ αὐτό τό θρονί τῆς ἐπιτυχίας και κάθησε, κατέβηκε στό βάθος τό ἀπύθμενο τοῦ νεροῦ, τό φλογισμενό τῆς γῆς, ἔκλεισε το πλάτος. Σήκωσε τό βαρύ παραπέτασμα τοῦ ἄγνωστου, τοῦ μυστήριου, τοῦ ἀπόκοσμου καί πάνω σ’ αὐτό ἔλαμψε ἡ σφραγίδα τῆς ἐπιστήμης.
Ὑψώθηκε στό Δημιουργό. Τον λάτρεψε κι ἔφτασε στόν κόσμο τόν ἄυλο, τόν πέρ’ ἀπό τό θάνατο. Μ’ ἀλλοίμονο! Αὐτόν τόν πανίσχυρο, ὑπερήφανο καταχτητή ἔκαναν δοῦλο τους τά ταπεινά βρώμικα πάθη. Ὅταν αὐτά πρόσταξαν, ὁ ἄνθρωπος, ἀδύναμος ν’ ἀντισταθεῖ στήν προσταγή τους, ἔπεσε ἀπό τό θρονί, γρεμίστηκε βαθιά στά ἔγκατα τῆς γῆς, ἑνώθηκε μέ τά σκουλίκια της, βρωμερότερο σκουλήκι αὐτός ἀπ’ ἐκεῖνα.

Κι αὐτά, σάν ἔνοιωσαν τήν παρουσία του δίπλα τους, εἵπαν:

«Πᾶμε νά φύγουμε. Ἐλᾶτε ν’ ἀνεβοῦμε ψηλά. Κοντά μας ἦρθε ὁ ἄνθρωπος. Θα μᾶς μολύνει μέ τή συντροφιά του!…»

Κι ἔφυγαν!

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Κατηγορίες
Κατηγορίες